دستگاه شور مهمترین دستگاه در موسیقی ایرانی به شمار می آید

بدلیل دارا بودن تعداد زیاد گوشه ها و شامل شدن چهار آواز مهم که از متعلقات این دستگاه به شمار می رود ، این دستگاه  را به عنوان عاملی مهم در فهم  موسیقی ایرانی طبقه بندی شده است.

و یادگیری آن غیر قابل چشم پوشی است.

اسم گام های دستگاه شور:
نخوه ی تشخیص اسم گام شور از روی سرکلید:
نت شاهد در دستگاه شور:
کادانس های مهم در دستگاه شور:
آوازها ( متعلقات ) دستگاه شور :
نحوه ی محابه ی آوازها (متعلقات ) از روی گام مادر:
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
[vc_row height="huge" color_scheme="primary" us_bg_image_source="media" us_bg_image="3683" us_bg_overlay_color="rgba(0,0,0,0.4)" el_class="align_center"][vc_column][us_text text="Quality is the Best
Business Plan" align="center" tag="h1" css="%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%226rem%22%2C%22line-height%22%3A%221.1%22%7D%7D" use_theme_fonts="yes"][us_btn label="View Features" link="url:%23start|||" css="%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%221.2rem%22%7D%7D" custom_width="200px"][us_btn label="View Portfolio" link="url:%23portfolio|||" style="3" css="%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%221.2rem%22%7D%7D" custom_width="200px"][us_separator][/vc_column][/vc_row]