فراخوان چالش نوازندگی برای ساز های کوبه ای ( همنوازی)

نتیجه فراخوان چالش نوازندگی برای ساز های کوبه ای ( همنوازی)

عناوین مرتبط

دلیل برگزاری این نوع فراخوان های هنری ایجاد انگیزه ی بیشتر برای هنردوستانی است که کمتر شرایط شرکت در گردهمایی های هنری را دارند و شرکت در این نوع فراخوان ها میتوانند نوازندگی خود را محک زده و به همین بهانه تمرین بیشتری را در طول روز انچام دهند .

البته فراخوان ها در سطوح مختلفی برزار خواهد شد و نوازندگان میتواندد متناسب با سطح دلخواه در این فراخوان های نوازندگی شرک نمایند.

شهروز ظفریان

هر روز یک ایده جدید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
[vc_row height="huge" color_scheme="primary" us_bg_image_source="media" us_bg_image="3683" us_bg_overlay_color="rgba(0,0,0,0.4)" el_class="align_center"][vc_column][us_text text="Quality is the Best
Business Plan" align="center" tag="h1" css="%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%226rem%22%2C%22line-height%22%3A%221.1%22%7D%7D" use_theme_fonts="yes"][us_btn label="View Features" link="url:%23start|||" css="%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%221.2rem%22%7D%7D" custom_width="200px"][us_btn label="View Portfolio" link="url:%23portfolio|||" style="3" css="%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%221.2rem%22%7D%7D" custom_width="200px"][us_separator][/vc_column][/vc_row]