فاصله چیست؟

به اختلاف فرکانسی بین دو نت فاصله گفته میشود .

در موسیقی برای بیان راحت تر اختلاف بین نت های مختلف را با اصطلاح پرده بیان میکنیم . و گفتن فرکانس برای آنها مرسوم نیست.

مثال : نت C تا D  در حالت بدون علامت خود با یکدیگر یک پرده اختلاف دارند.

تعریف عمومی از فواصل :

فاصله ی اول یک نت خود آن نت و منطبق بر آن است .

مثال ۱ : فاصله ی دوم نت C ، نت D  میباشد .

مثال ۲: فاصله ی سوم نت C ،  نت E  بوده  و به همین ترتیب ادامه میابد.

تعریف تخصصی از فواصل بین نت ها:

فاصله ی یکم بر خود نت منطبق است و هیچ اختلافی ندارد .

فاصله دو نت اگر یک پرده باشد به آن دوم بزرگ میگوبند.

فاصله دو نت اگر ۲  پرده باشد به آن سوم بزرگ میگویند .

فاصله دو نت اگر۲  پرده و یک نیم پرده باشد به آن چهارم درست میگویند.

فاصله دو نت اگر ۳ پرده و یک نیم پرده باشد به آن پنجم درست میگویند.

فاصله دو نت اگر ۴ پرده و یک نیم پرده باشد به آن ششم بزرگ میگویند.

فاصله دو نت اگر  ۵ پرده و یک نیم پرده باشد به آن هفتم بزرگ میگویند.

فاصله دو نت اگر  ۵ پرده و دو نیم پرده باشد به آن هشتم درست میگویند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
کمک میخواهید؟ | Need Help?
[vc_row height="huge" color_scheme="primary" us_bg_image_source="media" us_bg_image="3683" us_bg_overlay_color="rgba(0,0,0,0.4)" el_class="align_center"][vc_column][us_text text="Quality is the Best
Business Plan" align="center" tag="h1" css="%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%226rem%22%2C%22line-height%22%3A%221.1%22%7D%7D" use_theme_fonts="yes"][us_btn label="View Features" link="url:%23start|||" css="%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%221.2rem%22%7D%7D" custom_width="200px"][us_btn label="View Portfolio" link="url:%23portfolio|||" style="3" css="%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%221.2rem%22%7D%7D" custom_width="200px"][us_separator][/vc_column][/vc_row]