موسیقی غرب ( موسیقی تنال ) به چه معناست ؟

وقتی بحث از موسیقی تنال به میان میآید به تعریف ساده به این معناست که:

تمام ملودی ساخته شده هول یک محور مشخص گردش می کند .

به فرض مثال هنگامی که میگوییم در گام C Major  هستیم ، یعنی تمام محور ملودی گرد این نت بخصوص گردش میکند و یا گرایش زیادی را به سمت این نت بخصوص دارد.

نکته

به طور کلی باید آغاز و پایان قطعه با نت درجه ی اول گام ( نتی که نام گام را

با آن میشناسیم) باشد.

البته نه همیشه و استثناعاتی را شامل میشود.

درجات مهم گام ها :

درجات مهم به این معنی است که از نظر صدایی بیشتزین کشش را نسبت به نت اصلی گام دارا هستند

درجه ی اول ( فاصله ی یکم ، که همان نت  اصلی گام است )

درجه ی چهارم گام

درجه ی پنجم گام

درجه ی هشتم ( که همان نت اصلی گام در اکتاو بالاتر است)

درجات فرعی گام ها:

به درجاتی گفته میشود که کشش کمتری نسبت نت اصلی گام داشته و تنالیته را در صورت تکرار زیاد تضعیف میکنند.

به غیر از درجات اصلی هرگام دیگر درجات فرعی محسوب میشوند.

یعنی درجات ( دوم ، سوم ، ششم ) فرعی محسوب میشوند.

نام درجات گام ها:

درجه ی یک :    بن مایه یا تُنیک

درجه ی دوم : رو بُن مایه یا روتُنیک

درجه ی سوم : میانی یا میانه

درجه ی چهار: زیرنمایان یا  ساب دُمینانت

درجه ی پنجم : نمایان یا دُمینانت ( درجه یپنجم بسیار مهم است و از اهمیت زیادیدر روند ساخت ملودی (( قطعه موسیقی )) برخوردار است)

رجه ی ششم : رو نمایان

درجه ی هفتم خود به دو دسته تقسیم میشود :

  • اگر با درجه ی هشتم یک پرده فاصله داشته باشد ( زیر تنیک )
  • اگر با درجه ی هشتم نیم پرده فاصله داشته باشد ( محسوس )

نامیده میشود.

نت محسوس در روند ملودی بسیار مهم است .

درجه ی هشتم همان نت تنیک مانند درجه ی یکم است ، فقط در اکتاوی بالاتر به آن میرسیم.

تعریف کادانس :

به نحوه ی تمام شدن قطعه کادانس گفته میشود ( فرود )

که انواع مختلف داشته که به در روند آموزش به آن خواهیم پرداخت.

معمولی ترین و البته مهمترین نوع کادانس در موسیقی کلاسیک وصل درجه ی ۵ به ۱ میباشد (( ۵ به ۸)) که قوی ترین وصل برای فرود به حساب میآید.

وصل ۵ به ۱

نکته :

نام درجات گام ها را با حروف یونانی نمایش میدهند.

نکته :

موسیقی تنال به این معنی است که نام گام نشان دهنده ی گرایش ملودی به سمت آن نت  با در نظر گرفتن توالی فاصله های مخصوص به خود آن گام بخصوص می باشد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
[vc_row height="huge" color_scheme="primary" us_bg_image_source="media" us_bg_image="3683" us_bg_overlay_color="rgba(0,0,0,0.4)" el_class="align_center"][vc_column][us_text text="Quality is the Best
Business Plan" align="center" tag="h1" css="%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%226rem%22%2C%22line-height%22%3A%221.1%22%7D%7D" use_theme_fonts="yes"][us_btn label="View Features" link="url:%23start|||" css="%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%221.2rem%22%7D%7D" custom_width="200px"][us_btn label="View Portfolio" link="url:%23portfolio|||" style="3" css="%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%221.2rem%22%7D%7D" custom_width="200px"][us_separator][/vc_column][/vc_row]