فصل دوم گام های مینور ( Minor ) کوچک

آنچه در این فصل خواهید آموخت:

!- فواصل پرده ای گام های مینور و انواع آن

۲- نحوه ی محاسبه ی گام های مینور

۳- تمرین گام به گام برای محاسبه ی گام های مینور

انواع گام های مینور ( Minor ) کوچک :

گام های مینور نیز مانند گام های ماژور به دوسته ی دییز دار و بمل دار تقسیم میشوند ( پیش نیاز گام های ماژور )

علاوه بر آن به سه نوع تقسیم میشوند که ادامه شرح آن را خواهید دید.

مینور تئوریک (طبیعی)

مینور هارمونیک

مینور ملودیک

نکته ی مهم

هر سرکلید شامل یک گام ماژور و یک گام مینور است . بدون هیچ گونه تغییر علامت در سرکلید آن

نکته مهم

نام گام های مینور را با حروف کوچک نمایش میدهند

در حالت کلی و توضیحات این فصل گام مینور طبیعی را در نظر میگیریم

نحوه ی محاسبه ی گام های مینور ( Minor ) کوچک:

( پیش نیاز این بخش تسلط بر گام های ماژور است )

۱- ابتدا گام ماژور را در قطعه ی مورد نظر حساب میکنبم

۲- فاصله ی ششم هر گام ماژور  ، نام گام مینور همان سرکلید خواهد بود .

 مثال :

هنگامی که در گام بدون علامت C major هستیم . با همان سرکلید میتوان در گام  a minor ( لا مینور ) نت نویسی کرد.

تنها گام بدون علامت مینور که در شرکلید هیچ علامت تغییر دهنده ای وجود ندارد  a Minor است .که بنا به نعاریف با سرکلید گام  C Major برابر است.

(برای درک بهتر رجوع شود به مفاهیم موسیقی تنال )

فواصل در گام های مینور ( Minor ) کوچک

در این مرجله نیز همانند گام های ماژور در حالت پایه و گام بدون علامت بررسی را انچام میدهیم و به تناسب  آن گام های دیگر را مورد محاسبه قرار میدهیم.

فاصله ی اول همان نت بوده و بر آن منطبق است.

اگر در گامی فاصله ی نت اول تا دوم ( ۱ پرده )

فاصله ی نت دوم تا سوم (  ۰.۵ پرده )

فاصله ی نت سوم تا چهارم ( ۱ پرده )

فاصله ی نت چهارم تا پنجم ( ۱ پرده )

فاصله ی نت پنجم تا ششم ( ۰.۵ پرده )

فاصله ی نت ششم تا هفتم ( ۱ پرده )

فاصله ی نت هفتم تا هشتم ( ۱ پرده ) باشد

در یک گام مینور هستیم .

به توضیح ساده تر

به گام هایی که در آن فاصله ی بین نت های (دوم و سوم ) و همینطور فاصله ی بین نت های ( پنجم تا ششم ) آن نیم پرده و دیگر فواصل آن یک پرده ای باشند مینور ( Minor ) گفته میشود.

نکته ی اساسی :

توضیحات این بخش در حالت بدون علامت و پایه ای مطرح شده و اگر بخواهید دیگر گام های مینور را بررسی کنید باید از هر نتی که شروع میکنید بنا به دانستگی فواصل پایه در حالت بی علامت ، این توالی فاصله ای را حفظ کرده و گام ماژور تازه ای را بسازید .

مثالی را در ادامه برای این موضوع مطرح میکنیم

مثال:

اکنون شما میدانید که فواصل در حالت پایه و بی علامت نسبت بهم هم چه وضعیتی را دارا هستند

اکنون میخواهیم با استفاده فواصل گام a minor  گام مینور جدیدی را حساب کنیم.

نکته مهم  :

وقتی میگوییم گام  a minor یعنی از نت  a  شروع میکنیم .

بیایید شروع کنیم :

یک قلم و کاغذ بردارید و  همراه با من مرحله به مرحله پیش بروید.

مرحله ی ۱ :

فواصل گام  a Minor  را بنویسید و پیش روی خود قرار دهید ( این مرحله بسیار مهم است آن را در محسابه گام جدی بگیرید).

مرحله ی ۲:

یک نت دلخواه را برای شروع انتخاب کنید .

برای مثال نت E

به این معنی که میخواهیم گام  e Minor را محاسبه کنیم .

مرحله ی ۳ :

توالی نت ها را از یک می  تا نت می در اکتاو بالاتر بنویسید.

مرحله ی ۴ :

فاصله ها بر اساس گام پایه که پیش تر کنار دست خود قرار دادید بررسی میکنیم تا همان ترتیتب فاصله ای را اینجا نیز ایجاد کنیم .

فاصله نت اول تا دوم یعنی  E  تا F یک پرده است ( مطابق گام پایه )

فاصله ی نت دوم تا سوم یعنی F تا  G  یک پرده است که مطابق  گام پایه نبوده و اصل مطلب از اینجا آغاز میشود.

نکته مهم :

شما باید در ایجاد گام های مینور همان ترتیب فاصبه ای را مطابق با پایه ایجاد کنید و تصور  یر این است که فواصل نت های بدون علامت را نیز میدانید .

در اینجا به طور طبیعی فاصله ی بین نت F تا G یک  پرده مباشد در صورتیکه باید برای ساختن گام مورد نظر  یعنی e minor  این فاصله یعنی دوم تا سوم  باید نیم پرده باشد .

پس باید تغییری در یکی از نت ها بوجود بیاورید .

با علم بر اینکه شما مفاهیم پایه را میدانید

با استفاده از علامت دییز (#)  و قرار دادن آن کنار نت F  و تبدیل F به  F#     شما این فاصله را به یک پرده تغییر میدهید .

اکنون با ایجاد  تغییر در نت F   و تبدیل آن به  نت علامتدار F#  فاصله ی دوم تا سوم  شما نیز مانند گام پایه به ۰.۵  پرده تغییر کرد .

فاصله ی نت سوم تا چهارم یعنی  G تا A  نیم  پرده است. ( مظابق گام پایه )

فاصله ی نت چهارم تا پنجم یعنی A تا  B یک پرده است .( مظابق گام پایه )

فاصله ی نت پنجم تا ششم یعنی B تا C  نیم پرده  است .( مظابق گام پایه )

فاصیه ی بین نت ششم تا هفتم یعنی C تا D  یک  پرده است .( مظابق گام پایه )

فاصیه ی بین نت هفتم تا هشتم یعنی D تا E  یک  پرده است .( مظابق گام پایه )

تبرییککککککک میگم !!!!!

و شما گام جدید e Minor  را ساختید .

نکته مهم:

چنانچه مشاهده کردید سرکلید گام G Major  و گام  e Minor بر هم منطبق است.

 

( پیش نیاز این بخش تسلط بر گام های ماژور است )

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
کمک میخواهید؟ | Need Help?
[vc_row height="huge" color_scheme="primary" us_bg_image_source="media" us_bg_image="3683" us_bg_overlay_color="rgba(0,0,0,0.4)" el_class="align_center"][vc_column][us_text text="Quality is the Best
Business Plan" align="center" tag="h1" css="%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%226rem%22%2C%22line-height%22%3A%221.1%22%7D%7D" use_theme_fonts="yes"][us_btn label="View Features" link="url:%23start|||" css="%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%221.2rem%22%7D%7D" custom_width="200px"][us_btn label="View Portfolio" link="url:%23portfolio|||" style="3" css="%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%221.2rem%22%7D%7D" custom_width="200px"][us_separator][/vc_column][/vc_row]